Zakres usług

Mieszkania

Wycena lokali mieszkalnych,
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Obiektów w stanie deweloperskim / trakcie budowy

Grunty niezabudowane

Wycena działek pod budownictwo mieszkaniowe, komercyjnych, rolnych i leśnych

Budynki mieszkalne

Wycena budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, kamienic.
Obiektów w stanie deweloperskim / trakcie budowy

Obiekty komercyjne

Wycena obiektów usługowych, handlowych, biurowych, hotelowych, zakładów przemysłowych, hal magazynowych i innych

Lokale użytkowe

Wycena lokali usługowych, handlowych, gastronomicznych

Mienie zabużańskie

Wycena mienia pozostawionego przez Polaków
wysiedlonych z ziem Kresów Wschodnich,
w latach 1944 - 1952

Nakłady

Wycena nakładów
(np. remontowych, wykończeniowych)
poniesionych na nieruchomości

Czynsz

Określenie stawki czynszu najmu
lokalu mieszkalnego, użytkowego,
hali magazynowej i innych

Inne prawa

Wycena praw związanych z nieruchomościami
- użytkowania, użytkowania wieczystego
- służebności gruntowej / osobistej / przesyłu
- prawa dożywocia i innych

W jakim celu sporządzana jest wycena nieruchomości?

 • transakcja kupna – sprzedaży
 • zabezpieczenia kredytów bankowych
 • zabezpieczenia pożyczki
 • księgowych
 • wniesienia aportu do spółki
 • podziału majątku
 • spadków i darowizn
 • ubezpieczeniowych nieruchomości
 • rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości
 • ustalenia wysokości czynszu najmu
 • odszkodowania, wynagrodzenia np. z tytułu służebności przesyłu
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej
 • ustalenia wysokości opłaty planistycznej
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 • oddania nieruchomości w trwały zarząd
 • indywidualnych celów określonych przez zleceniodawcę

Dla kogo sporządzana jest wycena nieruchomości?

 • klientów indywidualnych
 • przedsiębiorstw i spółek
 • banków
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • i innych

Kontakt

Telefon, email

Marta Wojarska
tel.: 531 437 030
email: biuro@wojarskawycena.pl

Adres korespondencyjny

ul. Krakowska 1 38-200 Jasło
ul. Krzyszkowicka 7J/1 32-020 Wieliczka