Lokal mieszkalny/użytkowy

 • numer księgi wieczystej nieruchomości lokalowej
 • akt notarialny nabycia nieruchomości (opcjonalnie)
 • umowa przedwstępna sprzedaży lokalu (jeśli lokal jest nabywany)

Dodatkowo dla lokalu w trakcie budowy:

 • decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
 • wypis z rejestru gruntów dla gruntu, na którym realizowana jest inwestycja

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • numer księgi wieczystej (jeśli jest założona)
 • zaświadczenie pozyskane w spółdzielni mieszkaniowej wskazujące osobę, której przysługuje prawo do lokalu, zawierające powierzchnię użytkową, położenie na piętrze oraz układ funkcjonalny lokalu
 • akt notarialny nabycia nieruchomości (opcjonalnie)
 • umowa przedwstępna sprzedaży lokalu (jeśli prawo jest nabywane)

Grunt niezabudowany

 • numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej
 • wypis z rejestru gruntów
 • mapa ewidencyjna
 • mapa zasadnicza
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli obowiązuje) lub decyzja o warunkach zabudowy lub informacja ze studium zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z załącznikiem graficznym
 • umowa przedwstępna sprzedaży (jeśli prawo jest nabywane)

Budynek mieszkalny

 • numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej
 • wypis z rejestru gruntów
 • mapa ewidencyjna
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli obowiązuje) lub decyzja o warunkach zabudowy lub informacja ze studium zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z załącznikiem graficznym
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • pozwolenie na użytkowanie obiektu
 • umowa przedwstępna sprzedaży (jeśli prawo jest nabywane)

Dodatkowo dla obiektu w trakcie budowy:

 • pozwolenie na budowę
 • kosztorys robót budowlanych