Marta Wojarska

mgr inż. Marta Wojarska – jestem absolwentką Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, kierunku Geodezja i Kartografia, specjalność Gospodarka Nieruchomościami i Kataster. Kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w firmie geodezyjnej oraz biurze rzeczoznawcy majątkowego, zaowocowało uzyskaniem uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami nr 7451, wydanych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Jako rzeczoznawca majątkowy poszerzam swoją wiedzę dotyczącą rynku nieruchomości oraz praw, które wpływają na kształt rynku. Podnoszę kwalifikację poprzez udział w szkoleniach, zarówno dotyczących specjalistycznych wycen nieruchomości jak np. „Wycena nieruchomości zabudowanych stacją paliw”, jak i naświetlających zmieniające się przepisy prawne – szkolenie „Analiza zasad i skutków przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od 1 stycznia 2019”. Równie ważny jest dla mnie kontakt ze specjalistami różnych branż związanych z nieruchomościami oraz innymi rzeczoznawcami majątkowymi.

Każda nieruchomość jest inna, do każdej stosuję indywidualne podejście i staranne przygotowanie do procesu określania wartości, polegające na dokładnym zbadaniu stanu prawnego, stanu faktycznego (przeprowadzenie wizji na nieruchomości) oraz rzetelnej analizie danego sektora rynku nieruchomości. Przy sporządzaniu wyceny kieruję się obowiązującymi przepisami prawa, Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny oraz wskazaniami Kodeksu Etyki Zawodowej.

Obszar mojej działalności obejmuje w szczególności województwa podkarpackie, małopolskie, śląskie.
Zapraszam do kontaktu!

Jasło, Krosno, Rzeszów, Wieliczka, Kraków, Tarnów, Dębica, Gorlice, Biecz

Podczas realizacji zlecenia gwarantuję:


profesjonalne podejście

rzetelne i terminowe wykonanie pracy

dokładność

poufność